Məhsulların tətbiqi

Müəssisə, əsasən, pirojnaların hazırlanması, ət kəsilməsi, ət örtüyü və digər emal avadanlıqları ilə məşğul olur.